ਵਿਦੇਸ਼

ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਇਕਜੁੱਟ

ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਇਕਜੁੱਟ

26 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ, ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ