ਖੇਡਾਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 57 ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ; ਜੂਡੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਡੀ