ਦੇਸ਼

ਕਰੋਨਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28498 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪੀ