ਦੇਸ਼

ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ: ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ: ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ; ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ