ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 20 ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ