ਸਤਰੰਗ

ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ: ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ
ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ: ਕਿਆਰਾ