ਸੰਗਰੂਰ

ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀਟੀਆਈਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ