ਸੰਗਰੂਰ

ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ: ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ