ਮਾਲਵਾ

ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ; ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ