ਮਾਝਾ

ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਾੜ੍ਹੇ ਔਖੇੇ

ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਾੜ੍ਹੇ ਔਖੇੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ