ਮਾਝਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ