ਜਲੰਧਰ

ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਨੀ

ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਨੀ

ਕਦੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ