ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ