ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮਦੀ-ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੀ