ਵੀਡੀਓ ਗੈਲਰੀ

ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ 241020

‘ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ': ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੂਰ

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਟਰੱਕ ਰੋਕੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਫਸੇ