ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ

(CL20099400) 
ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ 1987/5’-5’’, B. Tech., MBA, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR, ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ, ਆਰਮੀ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਸਵੈ-ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੋ। E-mail: JitKiran3@gmail.com, ਵਟਸਐਪ (ਸਿਰਫ਼): 98768-40098

(CL20088981)
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 32 ਸਾਲ/5’-11’’ ਲੰਮੀ, ਸੁੰਦਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਖੀ, ਕੁਆਰੀ, ਐਮਬੀਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਪੁੱਤਰੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਲੰਮਾ ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਤ ਯੂਐਸਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੀਆ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- gurpreet113@icloud.com ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ: +15165030142

(CL20093795) 
ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ, 29 ਸਾਲ ਉਮਰ/5’-5’’, ਯੂਐਸ ਨਾਗਰਿਕ, ਸੁੰਦਰ, ਸਲੀਕੇਦਾਰ, ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲ, ਕੁਆਰੀ, ਸਿੱਖਿਅਤ (ਮਾਸਟਰਜ਼ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਸੀ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ, ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਪਾਤਰ, ਸਮਰੂਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੀਆ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: bikmkaur@gmail.com ਜਾਂ Whatsapp +18622069871 

(CL20097397)
ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਹਾਨ, 34/5’, ਐਮ.ਐਸਸੀ.,
ਪੀਐਚ.ਡੀ. (ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ), ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਅਤੇ ਪਲੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਹਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ Call/ Whatsapp: 73473-24481, ਲੜਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ।  

(CL20097456) 
ਨਾਈ ਸਿੱਖ ਨਵੰਬਰ, 1990/5’-6’’, Ph.D.,
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ: 98164-41158, simarprince2008@gmail.com 

(CL20097467) 
ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ, 1989 ਜਨਮ/5’-2’’,
ਐਮਐਸਸੀ ਬਾਇਓਟੈੱਕ, ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 79865-34911 

(CL20097882) 
ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਧਵਾ) 47 ਸਾਲ ਦੀ/5’-4’’,
ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਬ। ਸਥਾਨਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ (ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ) 82839-77103 

(CL20097939) 
ਸੁੰਦਰ ਪਤਲੀ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਲਿਬ., ਮਾਰਚ-1989/5’-3’’, ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਬ, ਲੜਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਰਿਟਾਇਡ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੀਆ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: 87290-56158

(CL20098042)
ਮੁਹਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਗਸਤ 1991/5’-6’’, ਐਮਬੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਬਿਨੈਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ ਲਈ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ (29-31 ਸਾਲ ਦਾ 5’-10’’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮਾ, ਮਾਸਟਰਜ਼) ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ: 83603-58346

(CL20099433) 
ਜੱਟ ਸਿੱਖ, 1990/5’-3’’, ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਗੋਰੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਧੀਆ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ: 79739-87087, E-mail: jaap.bhangu @yahoo.com

(CL20100052)
ਅਗਸਤ-1983 ਜਨਮ, ਸੁੰਦਰ 5’-2’’, ਉੱਚ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: @ 99885-72272, 99880-08494 

(CL20098706) 
ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ (ਚੋਪੜਾ) ਮਾਰਚ 1991/5’-6’’, ਐਮ.ਟੈੱਕ. (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪੀਆਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ), ਆਈ.ਟੀ. ਲਈ ਪੀਆਰ/ਵਧੀਆ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ/ਸੀਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ। ਸਵੈ-ਵੇਰਵਾ, ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜੋ। ਵਟਸਐਪ: 98724-55270, 94173-31656

CL20100068
ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਖੂਬਸੂਰਤ, 1990 ਜਨਮ/5’-11’’, ਐਮ.ਟੈੱਕ., (CSE), ਸਕੇਲ-I, ਆਫਿਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਟੇਟਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 76580-74464

CL20100221
1987 ਜਨਮ, ਐਮ.ਡੀ. ਰੇਡਿਆਲੋਜੀ (ਰਾਮਦਾਸੀਆ) ਐਸ.ਆਰ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ, ਲੜਕੇ ਲਈ ਐਮ.ਡੀ./ਐਮ.ਐਸ./ਡੀ.ਐਮ./ ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ./ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ, ਭੈਣ ਐਮ.ਡੀ. ਮੈਡੀਸੀਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਿਤ। ਸਵੈ-ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ: +91-94184-75117

CL20100528
ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਟਸਰਡ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ,
08.05.1988/5’-9’’, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲੜਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 98889-43468

CL20101393
ਅਰੋੜਾ ਸਿੱਖ, 29/5’-11’’, ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੀ.ਟੈੱਕ. (ਮਕੈ.) (GME marine), ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 98728-21667, 98887-00118

CL20102329
32 ਸਾਲ, 5’-11’’, ਬੀ.ਟੈੱਕ., ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਤ ਖੂ਼ਬਸੂਰਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮਐਨਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵੇਰਵਾ ਭੇਜੋ: gurmeetkaur0057@gmail.com, Whatapp + 64291297242

CL20102590
U.S. Citizen ਪੰਜਾਬੀ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 34/6’-1’’ Ph.D. (Biology) ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਖੀ, ਵਧੀਆ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪਤਲੀ, ਸੁੰਦਰ, ਗ਼ੈਰ-ਮੰਗਲੀਕ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੀਆ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜੋ: smadann99@yahoo.com ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ: 51643-97170

subscribe

ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ