ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ

CL20053349
ਖੱਤਰੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਸਿਟੀਜ਼ਨ, 34/5’-4’’, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਹਾਲੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: kanwalmehtasemail@gmail.com ਜਾਂ Whatsapp: 0044-7780706136 

CL20054237
ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੀ, 33, 5’-5’’, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜੰਮੀ, Doctor (MD), ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BC ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੀਆ ਤਸਵੀਰ ਸਣੇ ਸਵੈ-ਵੇਰਵਾ ਮੇਲ ਕਰੋ: doctordhanoa@gmail.com 

CL20042587
ਐਨਸੀਆਰ ਆਧਾਰਤ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਜਨਮ, ਐਮਬੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ, ਕਮਾਈ 10 ਲੱਖ+ ਸਾਲਾਨਾ, 5’-10’’, ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਲੜਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਤ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 81304-10055, +65-81682360 (ਵਟਸਐਪ), ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: amaninder.nagra@gmail.com 

CL20043060
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬੈਂਸ, 1989/5’-6’’, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਜੀ. ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਸਹਿਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਤ, ਟਾਪ IT Company ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ PR/Citizen) ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਹਿਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:- Email: bainsns888@gmail.com, ਫੋਨ: 647-786-5204

CL20053527
ਖੂ਼ਬਸੂਰਤ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸੈਣੀ ਸਿੱਖ 6’, ਲੰਮੇ, ਅਗਸਤ 1990 ਐਮ.ਬੀ.ਏ. (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ), ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਮਦਨ, ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰ, ਪਤਲੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ। (ਪਿਤਾ ਸੈਣੀ, ਮਾਤਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ)। ਉੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ: 98154-55109 (Whatsapp)

CL20054924
ਜੱਟ ਸਿੱਖ, 1993/5’-6’’, ਐਮ.ਏ., ਬੀ.ਐਡ., 11 ੲੇਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ ਖਰੜ ਪਿੰਡ ਵਿਚ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੜਕੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਰਿਟਾ. ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ੁਦਾ: 98159-90740

CL20055174
ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਅਕਤੂ. 1985/6’-1’’, ਯੂਐਸੲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ (ਪੀਆਰ), Texas ਵਿਖੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਰ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ (ਨੁਕਸ ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ) ਲੜਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਯੂਐਸੲੇ ਪੀਆਰ, ਭਰਾ ਯੂਐਸ ਨਾਗਰਿਕ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ/ਵਟਸਐਪ: 88474-69113                            

subscribe

ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ